Ý nghĩa của từ aeroplane là gì:

aeroplane nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ aeroplane. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa aeroplane mình

1.

0   0

aeroplane


Máy bay, tàu bay.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2.

0   0

aeroplane


Danh từ: máy bay, phi cơ (được dùng phổ biến ở Anh, còn ở Mỹ là "airplane").
Đây là loại máy bay có cánh cố định, di chuyển nhờ sức đẩy tạo ra do động cơ phản lực hoặc cánh quạt. Còn trực thăng là có cánh không cố định.
 nga (Ngày 08 tháng 11 năm 2018)


Thêm ý nghĩa của aeroplane
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< embrayer rassurer >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa