Ý nghĩa của từ aero space là gì:
aero space nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ aero space Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa aero space mình

1

0   0

aero space


để chỉ về hàng không vũ trụ là ngành công nghiệp xây dựng máy bay, các phương tiện và thiết bị để đưa vào vũ trụ.
ví dụ jobs in aerospace and defence nghĩa là các công việc trong ngành vũ trụ và quân đội
Minhthuy123 - Ngày 26 tháng 7 năm 2013

Thêm ý nghĩa của aero space
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< BRB aff >>