Ý nghĩa của từ aero là gì:

aero nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ aero. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa aero mình

1.

0   0

aero


Phi thuyền, phi cơ. | Thuộc phi thuyền, phi cơ. | Aero club. | Câu lạc bộ hàng không.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2.

0   0

aero


Không khí, không gian.
Nguồn: vi.wiktionary.org


Thêm ý nghĩa của aero
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< across against >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa