Ý nghĩa của từ aero là gì:

aero nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ aero. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa aero mình

1.

0   0

aero


Phi thuyền, phi cơ. | Thuộc phi thuyền, phi cơ. | Aero club. | Câu lạc bộ hàng không.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2.

0   0

aero


Không khí, không gian.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của aero
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< across against >>