Ý nghĩa của từ adore là gì:

adore nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ adore. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa adore mình

1.

0   0

adore


Kính yêu, quý mến. | Mê, thích, hết sức yêu chuộng, yêu thiết tha. | Tôn sùng, sùng bái, tôn thờ.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2.

1   2

adore


1. Đặc biệt yêu thích; cưng chiều
VD:
- He never adores a girl that much since his terrible breakup with his fiance 2 years ago.
 markarus (Ngày 31 tháng 7 năm 2013)


Thêm ý nghĩa của adore
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< beacon beach >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa