Ý nghĩa của từ adoption là gì:
adoption nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ adoption. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa adoption mình

1

0   1

adoption


Sự nhận làm con nuôi; sự nhận làm bố mẹ nuôi. | Sự theo, sự làm theo (phương pháp... ). | Sự chọn (nghề, người cho một chức vị). | Sự chấp nhận và th [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   1

adoption


sự làm theo, sự tiếp thu
Nguồn: dialy.hnue.edu.vn

3

0   1

adoption


sự nhận nuôi
Nguồn: speakenglish.co.uk


Thêm ý nghĩa của adoption
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< adonis ados >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa