Ý nghĩa của từ add friend là gì:
add friend nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ add friend. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa add friend mình

1

0   0

add friend


"Add" nghĩa là thêm. "Friend" là bạn. Từ "add friend" có nghĩa là thêm bạn mới, kết bạn mới. Từ này sử dụng rất nhiều trên facebook. Chức năng dùng để liên kết các tài khoản với nhau và trở thành "bạn", từ đó hai người sẽ tương tác với nhau và thấy các thông tin của nhau.
bao - Ngày 10 tháng 10 năm 2018

2

0   0

add friend


Nghĩa của cụm từ: thêm bạn bè.
Cụm từ này thường thấy trên cộng đồng mạng xã hội, đặc biệt là Facebook. Khi ai đó hỏi "Bạn đã add friend cô ấy chưa?" (Bạn đã kết bạn với cô ấy chưa?). Mặc dù dùng từ sai nhưng theo cách hiểu nôm na thì người nghe vẫn hiểu được.
nghĩa là gì - Ngày 16 tháng 1 năm 2019

Thêm ý nghĩa của add friend
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< waiting for you adults >>