Ý nghĩa của từ acfta là gì:

acfta nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ acfta Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa acfta mình

1.

1   0

acfta


viết tắt của "ASEAN-China Free Trade Area" là khu vực mậu dịch tự do giữa mười nước thuộc khối Đông Nam Á và cộng hòa Trung Quốc. Đây là khu vực thương mại tự do lớn nhất về dân số và lớn thứ ba về GDP.
 thanhthanh (Ngày 26 tháng 7 năm 2013)

Thêm ý nghĩa của acfta
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< bailamos ajusshi >>