Ý nghĩa của từ acfta là gì:
acfta nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ acfta Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa acfta mình

1

1   0

acfta


viết tắt của "ASEAN-China Free Trade Area" là khu vực mậu dịch tự do giữa mười nước thuộc khối Đông Nam Á và cộng hòa Trung Quốc. Đây là khu vực thương mại tự do lớn nhất về dân số và lớn thứ ba về GDP.
thanhthanh - Ngày 26 tháng 7 năm 2013

Thêm ý nghĩa của acfta
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< bailamos ajusshi >>