Ý nghĩa của từ acfta là gì:

acfta nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ acfta Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa acfta mình

1.

1   0

acfta


viết tắt của "ASEAN-China Free Trade Area" là khu vực mậu dịch tự do giữa mười nước thuộc khối Đông Nam Á và cộng hòa Trung Quốc. Đây là khu vực thương mại tự do lớn nhất về dân số và lớn thứ ba về GDP.
 thanhthanh (Ngày 26 tháng 7 năm 2013)


Thêm ý nghĩa của acfta
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< bailamos ajusshi >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa