Ý nghĩa của từ academy là gì:
academy nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ academy. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa academy mình

1

0   1

academy


[ə'kædəmi]|danh từ trường đào tạo đặc biệt; học việnacademy of music học viện âm nhạcnaval /military academy học viện hải quân/quân sự trường phổ thông ở [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

2

0   2

academy


Học viện. | : ''a military '''academy''''' — học viện quân sự | Viện hàn lâm. | Trường chuyên nghiệp. | Trường tư thục (dành cho trẻ em nhà giàu). | Vườn A-c [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của academy
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< abruption acerbity >>