Ý nghĩa của từ academy là gì:

academy nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ academy. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa academy mình

1.

0   1

academy


[ə'kædəmi]|danh từ trường đào tạo đặc biệt; học việnacademy of music học viện âm nhạcnaval /military academy học viện hải quân/quân sự trường phổ thông ở [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

2.

0   2

academy


Học viện. | : ''a military '''academy''''' — học viện quân sự | Viện hàn lâm. | Trường chuyên nghiệp. | Trường tư thục (dành cho trẻ em nhà giàu). | Vườn A-c [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org


Thêm ý nghĩa của academy
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< abruption acerbity >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa