Ý nghĩa của từ abracadabra là gì:
abracadabra nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ abracadabra. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa abracadabra mình

1

10   0

abracadabra


Câu thần chú để thực hiện phép thuật. Ví dụ như úm ba la xì bùa, các câu thần chú trong truyện Harry Potter.
Đây cũng là tên một bài hát nổi tiếng của nhóm nhạc Hàn Quốc Brown Eyed Girls.
thanhthu - Ngày 24 tháng 7 năm 2013

2

10   1

abracadabra


- Danh từ
+ Câu thần chú
+ Lời nói khó hiểu
- Thán từ:
câu nói mà các ảo thuật gia thường dùng để cam đoan về sự thành công trong màn biểu diễn của mình
gracehuong - Ngày 26 tháng 7 năm 2013

3

2   0

abracadabra


Câu thần chú. | Lời nói khó hiểu.
Nguồn: vi.wiktionary.org

4

2   0

abracadabra


một câu thần chú như kiểu úm ba la xì bùa, nhưng thường được các nhà ảo thuật phương tây sử dụng. Abracadabra thường được dùng ngay trước khi nhà ảo thuật diễn trò của mình

VD: tôi sẽ rút một con thỏ ra từ mũ này!
abracadabra!!
*rút con thỏ ra*

trong truyện Harry Potter có một câu thần chú có tên gọi tương tự: avada kedavra
hansnam - Ngày 01 tháng 8 năm 2013

Thêm ý nghĩa của abracadabra
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< abortive abrupt >>