Ý nghĩa của từ able là gì:
able nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ able. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa able mình

1

5   4

able


là tính từ trong tiếng anh có nghĩa là có thể, có khả năng, có kỹ năng , có cơ hội để có thể làm gì đó..
ví dụ You must be able to speak French for this job. bạn phải có thể nói được tiếng Pháp cho công việc này.
Minhthuy123 - Ngày 31 tháng 7 năm 2013

2

2   4

ABLE


automotive bridge launching equipment: xe bắc cầu tự hành.
Nguồn: vnmilitaryhistory.net

3

1   5

able


Có năng lực, có tài. | : ''an '''able''' co-op manager'' — một chủ nhiệm hợp tác xã có năng lực | : ''an '''able''' writer'' — một nhà văn có tài | : ''to be '''able'' [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

4

2   6

able


['eibl]|tính từ|hậu tố|Tất cảtính từ có năng lực; có tài; lành nghềan able co-op manager một chủ nhiệm hợp tác xã có năng lựcan able writer một nhà văn có tà [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn


Thêm ý nghĩa của able
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< abject abondant >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa