Ý nghĩa của từ abd là gì:
abd nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ abd Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa abd mình

1

2   1

abd


viết tắt của "Asian Development Bank" Tổ chức tài chính được thành lập vào năm 1966 để giảm nghèo trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. Các ngân hàng có trụ sở tại Manila, Philippines và bao gồm 61 quốc gia thành viên.
thanhthanh - Ngày 05 tháng 8 năm 2013

Thêm ý nghĩa của abd
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< jis 10k ppm >>