Ý nghĩa của từ abd là gì:

abd nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ abd Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa abd mình

1.

2   1

abd


viết tắt của "Asian Development Bank" Tổ chức tài chính được thành lập vào năm 1966 để giảm nghèo trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. Các ngân hàng có trụ sở tại Manila, Philippines và bao gồm 61 quốc gia thành viên.
 thanhthanh (Ngày 05 tháng 8 năm 2013)


Thêm ý nghĩa của abd
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< jis 10k ppm >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa