Ý nghĩa của từ abcdefg là gì:

abcdefg nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ abcdefg Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa abcdefg mình

1.

0   1

abcdefg


1. 7 chữ cái đầu tiên trong bảng chữ cái tiếng anh
bạn có thể lấy 7 chữ cái này để đặt tên cho 7 người nào đó. ví dụ bạch tuyết vào rừng gặp 7 chú lùn, chú thứ nhất là nguyễn văn A, chú thứ 2 trần văn B, và cứ thế chú thứ & lê văn G

2. ngoài ra nó còn là viết tắt của A Boy Can Do Everything For Girls - một chàng trai có thể vì gái mà làm mọi thứ
 hansnam (Ngày 03 tháng 8 năm 2013)


Thêm ý nghĩa của abcdefg
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< aoe trong dota fl.oz >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa