Ý nghĩa của từ abcdefg là gì:
abcdefg nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ abcdefg Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa abcdefg mình

1

0   1

abcdefg


1. 7 chữ cái đầu tiên trong bảng chữ cái tiếng anh
bạn có thể lấy 7 chữ cái này để đặt tên cho 7 người nào đó. ví dụ bạch tuyết vào rừng gặp 7 chú lùn, chú thứ nhất là nguyễn văn A, chú thứ 2 trần văn B, và cứ thế chú thứ & lê văn G

2. ngoài ra nó còn là viết tắt của A Boy Can Do Everything For Girls - một chàng trai có thể vì gái mà làm mọi thứ
hansnam - Ngày 03 tháng 8 năm 2013

Thêm ý nghĩa của abcdefg
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< aoe trong dota fl.oz >>