Ý nghĩa của từ Xênh xang là gì:

Xênh xang nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Xênh xang. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Xênh xang mình

1.

0   0

Xênh xang


(Ít dùng) (ăn mặc) bảnh bao, chưng diện áo mũ xênh xang có vẻ nghênh ngang, tự đắc đi lại xênh xang "Đã từng tắm gội [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

2.

0   0

Xênh xang


Hay có gọi là chảnh, thích khoe của. Đây là tính từ khi diễn tả một người chau chuốt và thích trưng diện bản thân, thêm nữa là hay nghênh ngang tự đắc. Ngoài ra, theo một nghĩa lịch sự hơn thì nó có nghĩa là sự chỉnh chủ, no đủ hoặc khá giả, người có tài sản.
 nga (Ngày 07 tháng 11 năm 2018)


Thêm ý nghĩa của Xênh xang
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< Xê ri Xêu >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa