Ý nghĩa của từ Viên không là gì:

Viên không nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Viên không Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Viên không mình

1.

0   0

Viên không


Complete vacuity, i.e. không không, from which even the idea of vacuity is absent.
Nguồn: buddhismtoday.com


Thêm ý nghĩa của Viên không
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< Viên hợp Viên mãn >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa