Ý nghĩa của từ Viên không là gì:

Viên không nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Viên không Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Viên không mình

1.

0   0

Viên không


Complete vacuity, i.e. không không, from which even the idea of vacuity is absent.
Nguồn: buddhismtoday.com

Thêm ý nghĩa của Viên không
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< Viên hợp Viên mãn >>