Ý nghĩa của từ Ulti là gì:

Ulti nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ Ulti. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Ulti mình

1.

0   0

Ulti


Đây là một thuật ngữ trong trò chơi điện tử "Liên minh Huyền thoại" (League of Legends). Các game thủ (người chơi) thường sử dụng từ này (ghi tắt của ultimate) thay cho từ "chiêu cuối". Ý chỉ những kĩ năng tối thượng của một nhân vật nào đó trong liên minh huyền thoại
 Banana (Ngày 11 tháng 2 năm 2019)

2.

0   0

Ulti


Kỹ năng tối thượng của một Tướng.
Nguồn: xemgame.com

3.

0   0

Ulti


(SS): Kỹ năng tối thượng của một Tướng.
Nguồn: gamek.vn

Thêm ý nghĩa của Ulti
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< Def Ganker >>