Ý nghĩa của từ URS là gì:
URS nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ URS. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa URS mình

1

0   0

URS


1. Urs là tên của một xã ở tỉnh Ảiège phía tây nam nước Pháp
2. Ghi tắt của cụm từ "Uniform reporting system" (hệ thống báo cáo thống nhất)
3. Ghi tắt của cụm từ "Unit reference sheet" (bảng tham chiếu đơn vị)
4. Ghi tắt của cụm từ "Upstream regulatory sequences" (trình tự điều tiết ngược dòng)
5...
Banana - Ngày 09 tháng 3 năm 2019

2

0   0

URS


Liên Xô[[Thể loại:Tiêu bản cờ|]]fr:Modèle:URSS
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của URS
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Country flag alias United Nations Country data Soviet Union >>