Ý nghĩa của từ Tbc là gì:
Tbc nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Tbc. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Tbc mình

1

0   0

Tbc


{{{[[Tiêu bản:xh-thiếu bằng chứng|xh-thiếu bằng chứng]]|ngày=|tháng=|năm=|nguồn=}}}
Nguồn: vi.wikipedia.org

2

0   0

Tbc


1. Trong tiếng Việt, "tbc" ghi tắt của cụm từ "tế bào chết". Tức là lớp da ngoài cùng và sẽ bong ra thường xuyên trong quá trình tróc vảy
2. Trong tiếng Anh, "tbc" ghi tắt của cụm từ "to be confirmed"
3. "tbc" còn là tên của một đồng tiền điện tử CRYPTO có cấu trúc giống Bitcoin. Nó được tạo ra nhằm xóa đói giảm nghèo và cân bằng độ chênh lệch giữa giàu và nghèo trong xã hội
Banana - Ngày 14 tháng 5 năm 2019

Thêm ý nghĩa của Tbc
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Argo Navis Xh-thiếu bằng chứng/doc >>