Ý nghĩa của từ Túc Ninh là gì:

Túc Ninh nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Túc Ninh Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Túc Ninh mình

1.

0   0

Túc Ninh


Túc Ninh (chữ Hán giản thể: 肃宁县, âm Hán Việt: Túc Ninh huyện) là một huyện thuộc địa cấp thị Thương Châu, tỉnh Hà Bắc, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Huy [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org


Thêm ý nghĩa của Túc Ninh
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< Ân Thi Huyện Thương >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa