Ý nghĩa của từ Túc Ninh là gì:

Túc Ninh nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Túc Ninh Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Túc Ninh mình

1.

0   0

Túc Ninh


Túc Ninh (chữ Hán giản thể: 肃宁县, âm Hán Việt: Túc Ninh huyện) là một huyện thuộc địa cấp thị Thương Châu, tỉnh Hà Bắc, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Huy [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của Túc Ninh
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< Ân Thi Huyện Thương >>