Ý nghĩa của từ STT là gì:
STT nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ STT. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa STT mình

1

9   0

STT


Stt là từ viết tắt 3 chữ cái đầu của status, có nghĩa là trạng thái, tình trạng. Trong facebook hay yahoo, ta thấy có mục để post status lên, để chia sẻ trạng thái, cảm xúc của mình cho mọi người biết.
lucyta - Ngày 03 tháng 8 năm 2013

2

3   0

STT


Stt là từ viết tắt 3 chữ cái đầu của status, có nghĩa là trạng thái, tình trạng. Trong facebook hay yahoo, ta thấy có mục để post status lên, để chia sẻ trạng thái, cảm xúc của mình cho mọi người biết. nên mọi người hay sư dụng trong nt hay chat yahoo.........
lan huong - Ngày 27 tháng 12 năm 2013

3

0   0

STT


1. Đây là ngôn ngữ chat của giới trẻ Việt Nam, được sử dụng rộng rãi. Là từ ghi tắt của "status" nghĩa là "trạng thái".
Ví dụ: Hôm nay tôi đăng một stt lên facebook (Today I will post a status on my wall)
2. Ghi tắt của từ "số thứ tự". Đây là từ dùng phổ biển ở giáo viên và học sinh nhằm tiết kiệm thời gian
Banana - Ngày 19 tháng 1 năm 2019

4

0   0

STT


Stt là từ viết tắt 3 chữ cái đầu của status, có nghĩa là trạng thái, tình trạng. Trong facebook hay yahoo, ta thấy có mục để post status lên, để chia sẻ trạng thái, cảm xúc của mình cho mọi người biết. nên mọi người hay sư dụng trong nt hay chat yahoo.........
hahahahaha - Ngày 21 tháng 8 năm 2015

5

1   2

STT


Số thứ tự.
Nguồn: vi.wiktionary.org


Thêm ý nghĩa của STT
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< interlingua wiki >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa