Ý nghĩa của từ PNP là gì:
PNP nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ PNP. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa PNP mình

1

0   0

PNP


PNP là một tranzito lưỡng cực - 1 linh kiện điện tử có sự kết hợp của hai chất bán dẫn điện. Trong đó, "N" (negative) nghĩa là "cực âm", "P" (positive) nghĩa là "cực dương". PNP gồm lớp bán dẫn được pha tạp loại N, loại P và được kích hoạt khi cực phát nối đất và cực góp nối điện dương
Banana - Ngày 09 tháng 3 năm 2019

2

0   0

PNP


NPN là một trong hai loại tranzito lưỡng cực, loại thứ hai là PNP. Là một linh kiện điện tử do kết hợp 2 chất bán dẫn điện"N" ám chỉ negative nghĩa l [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

3

0   0

PNP


Cắm và chạy.
Nguồn: thptchonthanh.com.vn

Thêm ý nghĩa của PNP
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Sungvadanchualaplieurpg201.JPG Ddanjbovopzf2-44-2.jpg >>