Ý nghĩa của từ Ganker là gì:
Ganker nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Ganker Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Ganker mình

1

0   0

Ganker


Tướng có bộ kỹ năng kết liễu đối phương mạnh vào đầu và giữa game, có thể kết thúc nhanh chóng đối phương ở các giai đoạn này (Những Tướng này thôn [..]
Nguồn: xemgame.com

Thêm ý nghĩa của Ganker
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Ulti Dmg >>