Ý nghĩa của từ FCC là gì:
FCC nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ FCC. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa FCC mình

1

0   0

FCC


fully cellular containership
Nguồn: clbthuyentruong.com

2

0   0

FCC


FCC ghi tắt của "Federal Communications Commission", nghĩa là "Ủy ban Truyền thông Liên bang". Đây là một cơ quan độc lập trong chính phủ Hoa Kỳ chuyên về mảng truyền thông. FCC được thành lập năm 1934 bởi Đạo luật truyền thông, trách nhiệm của FCC là điều tiết sự sử dụng quang phổ radio, viễn thông xuyên bang, các đường giao thông quốc tế bắt đầu hay kết thúc tại Hoa Kỳ
Banana - Ngày 10 tháng 3 năm 2019

3

0   0

FCC


 • redirect Ủy ban Truyền thông Liên bang
 • Nguồn: vi.wikipedia.org

  Thêm ý nghĩa của FCC
  Số từ:
  Tên:
  E-mail: (* Tùy chọn)

  << ETSI FERC >>