Ý nghĩa của từ CCTV là gì:

CCTV nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ CCTV. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa CCTV mình

1.

0   0

CCTV


Là từ viết tắt của "Closed Circuit Television". Có nghĩa là một hệ thống video riêng biệt của một cá nhân hay tư nhân nào đó. Ví dụ như là camera được vận hành một cách tự động với công dụng ghi hình lại mọi hoạt động trong vòng 24 giờ trong một khu vực nhất định.
 bao (Ngày 11 tháng 10 năm 2018)

2.

0   0

CCTV


 • redirect Đài truyền hình trung ương Trung Quốc
 • Nguồn: vi.wikipedia.org

  3.

  0   0

  CCTV


     closed-circuit TV: truyền hình qua mạch kín.
  Nguồn: vnmilitaryhistory.net

  4.

  0   0

  CCTV


  Chữ viết tắt của Closed-Circuit Television.
  Nguồn: surecctv.com


  Thêm ý nghĩa của CCTV
  Ý nghĩa:
  NSFW / 18+
  Số từ:

  + Các tuỳ chọn khác
  Tên:
  E-mail: (* Tùy chọn)
   

  << Bệnh màng trong sơ sinh Đài truyền hình trung ương trung quốc >>

  Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
  Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

  Thêm ý nghĩa