Ý nghĩa của từ Bu lông là gì:
Bu lông nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ Bu lông. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Bu lông mình

1

0   0

Bu lông


đinh ốc.
Nguồn: tratu.soha.vn

2

0   0

Bu lông


Bu lông bắt nguồn từ tiếng Pháp /bulɔ̃/, còn được gọi là bu-loong, bù-loong, bù lon. Đây là một sản phẩm cơ khí dùng để lắp nối các chi tiết. Theo chức năng liên kết thì bu lông có hai loại là bu lông liên kết và bu lông kết cấu. Theo phương pháp chế tạo thì có các loại bu lông thô, bu lông nửa tinh, bu lông tinh và bu lông siêu tinh. Vì có nhiều ưu điểm nên bu lông được sử dụng rộng rãi trên thế giới trong các công trình, cầu cống...
Banana - Ngày 09 tháng 3 năm 2019

3

0   0

Bu lông


Bu lông (bắt nguồn từ từ tiếng Pháp boulon /bulɔ̃/), còn được gọi là bu-loong, bù-loong, bù lon, là một sản phẩm cơ khí được sử dụng để lắp ráp, ghép n [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của Bu lông
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Bung búng Bua >>