Ý nghĩa của từ Br là gì:
Br nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 14 ý nghĩa của từ Br. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Br mình

1

9   4

Br


1. Kí hiệu nguyên tố Brom

2. viết tắt của Best Regards - những lời thăm hỏi tốt đẹp nhất
vd: goodbye, br = goodbye, best regards

3. viết tắt của bóng rổ
VD: chiều nay br không mày?
hansnam - Ngày 23 tháng 7 năm 2013

2

4   2

Br


Kí hiệu hoá học của nguyên tố brôm.
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

3   2

br


Hoả xa Anh quốc (British Rails). | Thuộc về Anh quốc (British). | Tín đồ theo cùng một đạo, Đạo hữu.
Nguồn: vi.wiktionary.org

4

3   2

br


Hoả xa Anh quốc (British Rails). | Thuộc về Anh quốc (British). | Tín đồ theo cùng một đạo, Đạo hữu.
Nguồn: vi.wiktionary.org

5

2   2

Br


Kí hiệu hoá học của nguyên tố brôm.
Nguồn: vi.wiktionary.org

6

2   2

Br


là viết tắt của:
- British Rails: Hỏa xa Anh quốc
- British: thuộc về Anh Quốc
- tín đồ theo cùng một đạo, Đạo hữu
ví dụ: Br Paula
- là kí hiệu của nguyên tố brom
gracehuong - Ngày 10 tháng 8 năm 2013

7

2   2

BR


British Rails :Hỏa xa Anh quốc .
Nguồn: wattpad.com

8

1   2

Br


(bromine) Kí hiệu hoá học của nguyên tố brôm. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "Br". Những từ phát âm/đánh vần giống như "Br": . Br Bru. Những từ có chứ [..]
Nguồn: vdict.com

9

1   2

br


Kỹ thuật - hóa học & vật liệu brôm
Nguồn: dict.vietfun.com

10

1   2

Br


br là mot kí hiệu của một loại thuốc nổ hay dùng để làm pháo, cẩn thận nhé cac bạn
br - Ngày 01 tháng 2 năm 2014

11

0   1

Br


1.Br trong tiếng Việt có thể là ghi tắt của cụm từ: bóng rổ, biết rồi,...
2. Trong hóa học, br là kí hiệu của một nguyên tố hóa học Brom thuộc nhóm halogen. Brom là chất lỏng dễ dàng bay hơi để hình thành khí màu nâu đỏ
3. Trong tiếng anh, br ghi tắt của từ "brand", nghĩa là một nhãn hàng, thương hiệu nào đó
nghĩa là gì - Ngày 04 tháng 4 năm 2019

12

1   2

Br


BR có thể là:
Nguồn: vi.wikipedia.org

13

0   2

Br


(bromine) Kí hiệu hoá học của nguyên tố brôm
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

14

0   2

Br


là viết tắt của:
- British Rails: Hỏa xa Anh quốc
- British: thuộc về Anh Quốc
- tín đồ theo cùng một đạo, Đạo hữu
ví dụ: Br Paula
là kí hiệu của nguyên tố brom
gracehuong - Ngày 24 tháng 7 năm 2013


Thêm ý nghĩa của Br
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< tu mi He >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa