Ý nghĩa của từ Ares là gì:
Ares nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ Ares. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Ares mình

1

2   2

Ares


Ares }}} }|name = là tên của|stand = may stand for|also = cũng có thể đề cập đến|có thể đề cập đến}}:
  • Ares
  • Barbasphecia ares
  • Hellinsia ares
Nguồn: vi.wikipedia.org

2

2   2

ARES


active relief sensor: xen xơ chủ động (dạng ném, thả).
Nguồn: vnmilitaryhistory.net

3

0   2

Ares


Trong thần thoại Hy Lạp, thần Ares (tiếng Hy Lạp: Άρης) là một trong mười hai vị thần trên đỉnh Olympus. Ares là con của thần tối cao Zeus và nữ thần Hera. Th [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org


Thêm ý nghĩa của Ares
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Athena Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa