Ý nghĩa của từ Anh kiệt là gì:

Anh kiệt nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Anh kiệt Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Anh kiệt mình

1.

4   3

Anh kiệt


(Từ cũ, Văn chương) như anh hào bậc anh kiệt
Nguồn: tratu.soha.vn


Thêm ý nghĩa của Anh kiệt
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< Anh nuôi Anh hùng cá nhân >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa