Ý nghĩa của từ Anh Phương là gì:

Anh Phương nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Anh Phương Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Anh Phương mình

1.

0   0

Anh Phương


Anh Phương (Anh là loài hoa đẹp nhất, Phương là hương thơm): là một cái tên đẹp để bô mẹ dành tặng cho con gái yêu. Tên Anh Phương có ý nghĩa là bông hoa đẹp, ngát hương thơm. Cha mẹ mong con xinh đẹp như cái tên của mình vậy, tài đức vẹn toàn.
 kieuoanh292 (Ngày 13 tháng 8 năm 2013)


Thêm ý nghĩa của Anh Phương
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< Nhật Quân Anh Mai >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa