Ý nghĩa của từ Andrew là gì:
Andrew nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Andrew. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Andrew mình

1

7   2

Andrew


Andrew là cái tên có nguồn gốc từ Hy Lạp, có ý nghĩa là nam tính, men lì, mạnh mẽ, thể hiện tính cách nam tính của con trai.
Andrew là vị tông đồ đầu tiên của Chúa Kitô
Andrew Johnson tổng thống thứ 17 của Hoa Kỳ
lucyta - Ngày 10 tháng 8 năm 2013

2

2   2

Andrew


Andrew có thể đề cập đến:
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của Andrew
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Nguyết Ánh Huyền Anh >>