Ý nghĩa của từ Alyssa là gì:

Alyssa nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Alyssa. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Alyssa mình

1.

1   0

Alyssa


Alyssa huỳnh
Ẩn danh (Ngày 28 tháng 8 năm 2013)

2.

1   0

Alyssa


Alyssa là cái tên hay có nguồn gốc từ Hy Lạp, thường được đặt cho tên con gái. Tên này có ý nghĩa là hợp lý, phù hợp, cũng có nghĩa là khiếu hài hước, vui tính.
 lucyta (Ngày 08 tháng 8 năm 2013)

Thêm ý nghĩa của Alyssa
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< Vien Selina >>