Ý nghĩa của từ Alyssa là gì:
Alyssa nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Alyssa. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Alyssa mình

1

1   0

Alyssa


Alyssa huỳnh
Ẩn danh - Ngày 28 tháng 8 năm 2013

2

1   0

Alyssa


Alyssa là cái tên hay có nguồn gốc từ Hy Lạp, thường được đặt cho tên con gái. Tên này có ý nghĩa là hợp lý, phù hợp, cũng có nghĩa là khiếu hài hước, vui tính.
lucyta - Ngày 08 tháng 8 năm 2013

Thêm ý nghĩa của Alyssa
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Vien Selina >>