Ý nghĩa của từ Alyssa là gì:

Alyssa nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Alyssa. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Alyssa mình

1.

1   0

Alyssa


Alyssa huỳnh
Ẩn danh (Ngày 28 tháng 8 năm 2013)

2.

1   0

Alyssa


Alyssa là cái tên hay có nguồn gốc từ Hy Lạp, thường được đặt cho tên con gái. Tên này có ý nghĩa là hợp lý, phù hợp, cũng có nghĩa là khiếu hài hước, vui tính.
 lucyta (Ngày 08 tháng 8 năm 2013)


Thêm ý nghĩa của Alyssa
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< Vien Selina >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa