Ý nghĩa của từ Alissa là gì:

Alissa nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Alissa Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Alissa mình

1.

2   0

Alissa


Alissa là một cái tên nước ngoài rất hay dành cho con gái, có ý nghĩa là sự thông thái, sự hài hước, cao quý, cao thượng.
Từ Alissa là từ có nguồn gốc từ Alice.
 lucyta (Ngày 09 tháng 8 năm 2013)

Thêm ý nghĩa của Alissa
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< Dennis Ellen >>