Ý nghĩa của từ Alissa là gì:

Alissa nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Alissa Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Alissa mình

1.

2   0

Alissa


Alissa là một cái tên nước ngoài rất hay dành cho con gái, có ý nghĩa là sự thông thái, sự hài hước, cao quý, cao thượng.
Từ Alissa là từ có nguồn gốc từ Alice.
 lucyta (Ngày 09 tháng 8 năm 2013)


Thêm ý nghĩa của Alissa
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< Dennis Ellen >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa