Ý nghĩa của từ Aileen là gì:

Aileen nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Aileen Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Aileen mình

1.

1   0

Aileen


Aileen là cái tên nước ngoài dành cho con gái, có nguồn gốc từ Ai Len.
Tên này có ý nghĩa là ánh sáng, tỏa sáng, tia sáng.
Tên này là biến thể từ cái tên Evelyn và Evelina.
 lucyta (Ngày 10 tháng 8 năm 2013)

Thêm ý nghĩa của Aileen
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< Dina Edward >>