Ý nghĩa của từ Aileen là gì:

Aileen nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Aileen Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Aileen mình

1.

1   0

Aileen


Aileen là cái tên nước ngoài dành cho con gái, có nguồn gốc từ Ai Len.
Tên này có ý nghĩa là ánh sáng, tỏa sáng, tia sáng.
Tên này là biến thể từ cái tên Evelyn và Evelina.
 lucyta (Ngày 10 tháng 8 năm 2013)


Thêm ý nghĩa của Aileen
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< Dina Edward >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa