Ý nghĩa của từ Aileen là gì:
Aileen nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Aileen Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Aileen mình

1

1   0

Aileen


Aileen là cái tên nước ngoài dành cho con gái, có nguồn gốc từ Ai Len.
Tên này có ý nghĩa là ánh sáng, tỏa sáng, tia sáng.
Tên này là biến thể từ cái tên Evelyn và Evelina.
lucyta - Ngày 10 tháng 8 năm 2013

Thêm ý nghĩa của Aileen
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Dina Edward >>