Ý nghĩa của từ Ag là gì:
Ag nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ Ag. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Ag mình

1

5   2

Ag


+ Viết ngắn của từ Agressive, có nghĩa là dữ tợn, đanh đá, hiếu chiến
+ Viết tắt của average game, môt tả trò chơi nào đó không quá tốt cũng không quá tệ
+ Kí hiệu hóa học của nguyên tố bạc
vuvu - Ngày 26 tháng 7 năm 2013

2

2   1

Ag


Kỹ thuật bạc
Nguồn: dict.vietfun.com

3

1   1

Ag


AG hay Ag có thể là:
Nguồn: vi.wikipedia.org

4

1   1

AG


air gunner: xạ thủ (trên) máy bay.
Nguồn: vnmilitaryhistory.net

5

1   2

Ag


(argentum) dt. Kí hiệu hoá học của nguyên tố bạc. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "Ag". Những từ phát âm/đánh vần giống như "Ag": . ác Ag AK As
Nguồn: vdict.com

6

1   2

Ag


(argentum) dt. Kí hiệu hoá học của nguyên tố bạc
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de


Thêm ý nghĩa của Ag
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< A-la-hán Am Váp >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa