Ý nghĩa của từ APEC là gì:
APEC nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ APEC. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa APEC mình

1

4   0

APEC


Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (tiếng Anh: Asia-Pacific Economic Cooperation, viết tắt là APEC) là tổ chức quốc tế của các quốc gia nằm [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

2

3   1

APEC


Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương.
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

2   3

APEC


là viết tắt của Asia-Pacific Economic Cooperation - nghĩa là diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương

đây là một tổ chức quốc tế, với sự tham gia của nhiều nước (hầu hết các nước nằm bên bờ Thái Bình Dương), hoạt động với mục tiêu tăng cường mối quan hệ về kinh tế và chính trị giữa các nước thành viên

APEC hiện có 21 thành viên, tổ chức kì họp thường niên tại mỗi quốc gia tham gia diễn đàn. Việt Nam là thành viên APEC vào năm 1998
hansnam - Ngày 30 tháng 7 năm 2013

4

0   1

APEC


Viết tắt của “The Asia-Pacific Economic Cooperation” được hiểu là Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương 48/2008/QĐ-UBND Tỉnh Quảng Nam
Nguồn: thuvienphapluat.vn


Thêm ý nghĩa của APEC
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< antivibration aphetion >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa