Ý nghĩa của từ ACC là gì:

ACC nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ ACC. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ACC mình

1.

0   0

ACC


(Area Control Center): Trung tâm kiểm soát đường dài.
Nguồn: danluat.thuvienphapluat.vn

2.

0   0

ACC


(Area Control Center): Trung tâm kiểm soát đường dài. 12/2007/QĐ-BGTVT
Nguồn: phapluat.tuoitre.com.vn

3.

0   0

ACC


Hết hiệu lực (Area Control Center): Trung tâm kiểm soát đường dài. 12/2007/QĐ-BGTVT
Nguồn: thuvienphapluat.vn

4.

0   0

ACC


"Acc" là từ viết tắt của "Account". Có nghĩa là "Tài khoản". Khi bạn cần đăng nhập vào một trang web bất kì hay một trò chơi nào đó trên website thì bạn cần một tài khoản để xác nhận bạn với những người khác. Với tài khoản này chỉ một mình bạn được sử dụng nó, không một ai khác xài được
 bao (Ngày 06 tháng 11 năm 2018)


Thêm ý nghĩa của ACC
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< Xăm mình ADI >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa