Ý nghĩa của từ ẩn là gì:
ẩn nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ ẩn. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ẩn mình

1

0   0

ẩn


Đại lượng chưa biết trong một bài toán, một phương trình hay bất phương trình. | Đẩy mạnh, nhanh một cái gì đó. | : '''''Ẩn''' cửa bước vào.'' | Giấu mì [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

ẩn


1 đgt. Đẩy mạnh, nhanh một cái; ẩy: ẩn cửa bước vào.2 I. đgt. 1. Giấu mình kín đáo vào nơi khó thấy: Ngôi nhà ẩn dưới lùm cây Bóng người lúc ẩn lúc hi [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

ẩn


1 đgt. Đẩy mạnh, nhanh một cái; ẩy: ẩn cửa bước vào. 2 I. đgt. 1. Giấu mình kín đáo vào nơi khó thấy: Ngôi nhà ẩn dưới lùm cây Bóng người lúc ẩn lúc hi [..]
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   0

Ẩn


như ẩy ẩn cánh cửa bước vào Động từ giấu mình vào nơi kín đáo cho không lộ ra, cho khó thấy bọn cướp ẩn trong rừn [..]
Nguồn: tratu.soha.vn


Thêm ý nghĩa của ẩn
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< đối lập phân tích >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa