Ý nghĩa của từ ấp ủ là gì:
ấp ủ nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ ấp ủ. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ấp ủ mình

1

2   0

ấp ủ


đgt. Giữ ở trong lòng: ấp ủ một hi vọng.
Nguồn: vdict.com

2

1   1

ấp ủ


Giữ ở trong lòng. | : '''''Ấp ủ''' một hi vọng.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

2   3

ấp ủ


đgt. Giữ ở trong lòng: ấp ủ một hi vọng.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   3

Ấp ủ


ôm trong lòng và giữ cho được ấm. nuôi giữ trong lòng một cách trân trọng ấp ủ những hi vọng lớn lao đề tài ấp ủ t [..]
Nguồn: tratu.soha.vn


Thêm ý nghĩa của ấp ủ
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ấn tín ấu >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa