Ý nghĩa của từ ấm cúng là gì:
ấm cúng nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ ấm cúng. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ấm cúng mình

1

2   1

ấm cúng


tt. Có cảm giác thoải mái, dịu êm và rất dễ chịu trong ý nghĩ, tình cảm trước một hiện thực nào đó: Gian phòng ấm cúng Gia đình ấm cúng, hạnh phúc.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

2

0   0

ấm cúng


Ấm cúng
có tác dụng gây cảm giác thân mật, dễ chịu căn phòng ấm cúng cảnh gia đình ấm cúng Đồng nghĩa: đầm ấm
Ẩn danh - Ngày 17 tháng 3 năm 2018

3

0   0

ấm cúng


la cam thay nhu trong long am cung nhu la vui ve ben gia dinh
Ẩn danh - Ngày 02 tháng 12 năm 2017

4

0   2

ấm cúng


Có cảm giác thoải mái, dịu êm và rất dễ chịu trong ý nghĩ, tình cảm trước một hiện thực nào đó. | : ''Gian phòng '''ấm cúng''' .'' | : ''Gia đình '''ấm cúng [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

5

0   2

Ấm cúng


có tác dụng gây cảm giác thân mật, dễ chịu căn phòng ấm cúng cảnh gia đình ấm cúng Đồng nghĩa: đầm ấm
Nguồn: tratu.soha.vn

6

0   4

ấm cúng


tt. Có cảm giác thoải mái, dịu êm và rất dễ chịu trong ý nghĩ, tình cảm trước một hiện thực nào đó: Gian phòng ấm cúng Gia đình ấm cúng, hạnh phúc.. Các [..]
Nguồn: vdict.com


Thêm ý nghĩa của ấm cúng
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ấm ấm no >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa