Ý nghĩa của từ ảo tưởng là gì:

ảo tưởng nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 8 ý nghĩa của từ ảo tưởng. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ảo tưởng mình

1.

17   10

ảo tưởng


không bao giờ đạt được, mơ mộng hão huyền
Khánh Linh trên 2014-01-07

2.

15   11

ảo tưởng


Điều suy nghĩ viển vông không thể thực hiện được. | : ''Gột rửa được các loại '''ảo tưởng''' (Trường Chinh)''
Nguồn: vi.wiktionary.org

3.

17   13

ảo tưởng


dt. (H. ảo: không thực; tưởng: suy nghĩ) Điều suy nghĩ viển vông không thể thực hiện được: Gột rửa được các loại ảo tưởng (Trg-chinh).
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4.

9   7

ảo tưởng


Nhận thức có được thông qua sự thu nhận thông tin từ 6 giác quan. Quá trình tái tạo lại tri thức này không thông qua việc thu nhận trong quá khứ gọi là tường. Gọi là ảo vì nhận thức này là nhận thức đã trải qua hoặc sự kết hợp những thông tin này lại dưới 1 hình thức khác so với điều đã biết trong quá khứ, nó không phải là cái đang tồn trong thực tại của 6 giác quan nữa.
Tuấn trên 2016-04-04

5.

15   15

ảo tưởng


dt. (H. ảo: không thực; tưởng: suy nghĩ) Điều suy nghĩ viển vông không thể thực hiện được: Gột rửa được các loại ảo tưởng (Trg-chinh).. Các kết quả tìm [..]
Nguồn: vdict.com

6.

12   12

ảo tưởng


Mơ tưởng về những thứ mình không có, mơ mộng. Lúc nào cũng đắm chìm vào thế giới ảo. Hay hoang tưởng nhiều điều
Ngọc trên 2015-10-15

7.

8   9

ảo tưởng


Là tri giác sai lệch về toàn bộ một sự vật hay một hiện tượng có thật bên ngoài. Vd: nhìn dây thừng tưởng con rắn, nhìn áo dài treo trên tường tưởng là người đang hoạt động, nghe oto tưởng là máy bay... Thường chia ảo tưởng thành các giác quan: ải tưởng thị giác, ảo tưởng thính giác, ảo tưởng vị giác khứu giác....
Ẩn danh trên 2015-12-22

8.

13   16

Ảo tưởng


sự tưởng tượng (hướng về tương lai), dựa trên mong muốn, ước mơ, thoát li hiện thực sống trong ảo tưởng giấc mơ đầy ảo tưởng Đồng nghĩa: [..]
Nguồn: tratu.soha.vn


Thêm ý nghĩa của ảo tưởng
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< ảo não ấm >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa