Ý nghĩa của từ ảo là gì:
ảo nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ ảo. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ảo mình

1

3   1

ảo


Không thực. | : ''Câu chuyện '''ảo'''.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

1   1

ảo


tt. Không thực: Câu chuyện ảo.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "ảo". Những từ phát âm/đánh vần giống như "ảo": . ao ào ảo áo. Những từ có chứa " [..]
Nguồn: vdict.com

3

1   1

ảo


tt. Không thực: Câu chuyện ảo.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

1   1

Ảo


giống như thật, nhưng không có thật con số ảo
Nguồn: tratu.soha.vn

5

1   1

ảo


Ảo là một từ không thể thiếu trong xã hội nhưng ảo là một từ có nghĩa là không có thật
Ẩn danh - Ngày 20 tháng 1 năm 2016


Thêm ý nghĩa của ảo
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ải quan ảo giác >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa