Ý nghĩa của từ ảnh ảo là gì:
ảnh ảo nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ ảnh ảo. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ảnh ảo mình

1

3   2

ảnh ảo


Ảnh chỉ nhìn thấy, không thu được trên màn; phân biệt với ảnh thật.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

3   2

Ảnh ảo


Trong quang học, đặc biệt là trong quang hình, ảnh ảo là thuật ngữ để chỉ các hình ảnh quan sát được khi thấy các quang tuyến ánh sáng, hay bức xạ điện t [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

3

0   3

ảnh ảo


d. Ảnh chỉ nhìn thấy, không thu được trên màn; phân biệt với ảnh thật.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "ảnh ảo". Những từ phát âm/đánh vần giống nh [..]
Nguồn: vdict.com

4

1   4

ảnh ảo


d. Ảnh chỉ nhìn thấy, không thu được trên màn; phân biệt với ảnh thật.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de


Thêm ý nghĩa của ảnh ảo
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ưỡn ẹo ảo tượng >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa