Ý nghĩa của từ đá ống bơ là gì:

đá ống bơ nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ đá ống bơ Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa đá ống bơ mình

1.

0   0

đá ống bơ


Trong cụm thành ngữ Việt Nam "Tay nhặt lá chân đá ống bơ", ám chỉ những người không có gì làm, vô công rỗi nghề mà đi làm những chuyện không đâu, không liên quan đến mình. Một số người còn gọi là "lo chuyện bao đồng". Một số người lại cho rằng cụm từ này ám chỉ kẻ bị tâm thần, có vấn đề về thần kinh.
 nga (Ngày 03 tháng 12 năm 2018)

Thêm ý nghĩa của đá ống bơ
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< shark tank cuồng si >>