Ý nghĩa của từ Đông Quang, Thương Châu là gì:

Đông Quang, Thương Châu nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Đông Quang, Thương Châu Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Đông Quang, Thương Châu mình

1.

0   0

Đông Quang, Thương Châu


Đông Quang (chữ Hán giản thể: 东光县, âm Hán Việt: Đông Quang huyện) là một huyện thuộc địa cấp thị Thương Châu, tỉnh Hà Bắc, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org


Thêm ý nghĩa của Đông Quang, Thương Châu
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< Kondō Isami Ân Thi >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa