Ý nghĩa của từ ăn thua là gì:

ăn thua nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ ăn thua. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ăn thua mình

1.

1   1

ăn thua


Giành giật cho bằng được phần thắng. | : ''Có tư tưởng '''ăn thua''' trong thi đấu thể thao.'' | : ''Chơi vui không cốt '''ăn thua'''.'' | Đạt kết quả hoặc có tác dụng nhất định nhưng thường chỉ dùng với ý phủ định, nghi vấn, hoặc s [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2.

1   1

ăn thua


đgt. 1. Giành giật cho bằng được phần thắng: có tư tưởng ăn thua trong thi đấu thể thao chơi vui không cốt ăn thua. 2. Đạt kết quả hoặc có tác dụng nhất định nhưng thường chỉ dùng với ý phủ định, nghi vấn, hoặc sẽ xẩy ra trong đ [..]
Nguồn: vdict.com

3.

1   1

ăn thua


đgt. 1. Giành giật cho bằng được phần thắng: có tư tưởng ăn thua trong thi đấu thể thao chơi vui không cốt ăn thua. 2. Đạt kết quả hoặc có tác dụng nhất định nhưng thường chỉ dùng với ý phủ định, nghi vấn, hoặc sẽ xẩy ra trong đ [..]
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4.

1   1

Ăn thua


tranh phần thắng (nói khái quát) quyết một phen ăn thua với địch chơi vui, không cốt ăn thua (Khẩu ngữ) đạt được kết quả hay có một tác dụng nào đó (nói khái quát) làm như thế [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

5.

0   1

ăn thua


Là một tính từ mang nghĩa tiêu cực chỉ một người rất hiếu thắng luôn muốn thắng trong mọi cuộc chơi, nếu bị thua anh ta sẽ có hành xử không đẹp như cay cú, tức giận...
 Caominhhv trên 2013-07-23


Thêm ý nghĩa của ăn thua
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< ăn tham ăn tiền >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa