Ý nghĩa của từ ăn cướp là gì:
ăn cướp nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ ăn cướp. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ăn cướp mình

1

2   0

ăn cướp


Dùng vũ lực để đoạt tiền của người khác. | : ''Vừa '''ăn cướp''' vừa la làng. (tục ngữ)''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

1   0

Ăn cướp


Cướp hay cướp tài sản trong luật hình sự là một tội danh chỉ người nào sử dụng vũ lực, hoặc đe dọa sử dụng ngay tức khắc vũ lực đối với người kh [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

3

0   0

ăn cướp


đgt. Dùng vũ lực để đoạt tiền của người khác: Vừa ăn cướp vừa la làng (tng).. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "ăn cướp". Những từ phát âm/đánh vần [..]
Nguồn: vdict.com

4

0   0

ăn cướp


đgt. Dùng vũ lực để đoạt tiền của người khác: Vừa ăn cướp vừa la làng (tng).
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

5

0   0

Ăn cướp


đoạt lấy bằng cách cướp đồ ăn cướp! (tiếng chửi) vừa ăn cướp vừa la làng (tng)
Nguồn: tratu.soha.vn

6

0   0

ăn cướp


chiếm đoạt tài sản của người khác một cách trắng trợn, giữa thanh thiên bạch nhật (tng)
Ẩn danh - Ngày 25 tháng 9 năm 2014


Thêm ý nghĩa của ăn cướp
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ăn cưới ăn cắp >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa