Ý nghĩa của từ ông kẹ là gì:

ông kẹ nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ ông kẹ Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ông kẹ mình

1.

1   0

ông kẹ


Là một hình tượng nhân vật mà người lớn dùng để răn đe trẻ con. Có rất nhiều nguồn khác nhau nói về nhân vật này, một trong số đó cho rằng ông kẹ xuất hiện từ khoảng thế kỳ 17, 18 khi bắt đầu có nhiều vụ bắt cóc trẻ em xảy ra. Và người lớn đã phải sử dụng hình ảnh ông kẹ nhằm dặn trẻ con không được tin vào người lạ để tránh những kẻ bắt cóc này.
 bao (Ngày 10 tháng 10 năm 2018)

Thêm ý nghĩa của ông kẹ
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< xa mặt cách lòng bb cream >>