Ý nghĩa của từ âm hưởng là gì:
âm hưởng nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ âm hưởng. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa âm hưởng mình

1

8   3

Âm hưởng


(Ít dùng) tiếng vang. âm thanh, nói về mặt hiệu quả tác động đối với cảm xúc của con người âm hưởng của đàn bầu & [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

2

1   6

âm hưởng


dt. (H. âm: tiếng; hưởng: tiếng dội lại) 1. Tiếng vang (nghĩa đen và nghĩa bóng): âm hưởng của tiếng súng từ trong rừng vọng ra; Lời tuyên bố chẳng có âm hư [..]
Nguồn: vdict.com

3

1   6

âm hưởng


dt. (H. âm: tiếng; hưởng: tiếng dội lại) 1. Tiếng vang (nghĩa đen và nghĩa bóng): âm hưởng của tiếng súng từ trong rừng vọng ra; Lời tuyên bố chẳng có âm hư [..]
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

1   9

âm hưởng


Tiếng vang (nghĩa đen và nghĩa bóng). | : '''''Âm hưởng''' của tiếng súng từ trong rừng vọng ra.'' | : ''Lời tuyên bố chẳng có '''âm hưởng''' gì'' | Sự truyền [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org


Thêm ý nghĩa của âm hưởng
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< áp đảo âm h >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa