Ý nghĩa của từ âm cung là gì:
âm cung nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ âm cung. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa âm cung mình

1

0   0

âm cung


. Cung điện dưới âm phủ; âm phủ.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

âm cung


d. (cũ). Cung điện dưới âm phủ; âm phủ.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "âm cung". Những từ phát âm/đánh vần giống như "âm cung": . âm cung ấm cúng. N [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

âm cung


d. (cũ). Cung điện dưới âm phủ; âm phủ.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   0

Âm cung


(Từ cũ, Văn chương) cung điện dưới âm phủ, nơi linh hồn người chết được đưa đến đó, theo mê tín. Đồng nghĩa: âm ti, địa phủ
Nguồn: tratu.soha.vn


Thêm ý nghĩa của âm cung
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< á kim âm hạch >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa