Ý nghĩa của từ áo mưa là gì:
áo mưa nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ áo mưa. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa áo mưa mình

1

0   0

áo mưa


Áo bằng loại vải không thấm nước để đi mưa.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

áo mưa


d. Áo bằng loại vải không thấm nước để đi mưa.
Nguồn: vdict.com

3

0   0

áo mưa


d. Áo bằng loại vải không thấm nước để đi mưa.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   0

áo mưa


tên gọi một loại áo trùm lên người được làm bằng nylon hoặc một chất liệu chống thấm nước nào khác, dùng để giữ người khô ráo khi đi mưa

ngoài ra còn là tiếng lóng để chỉ bao cao su
VD: anh có áo mưa chưa?
hansnam - Ngày 20 tháng 8 năm 2013

5

0   0

áo mưa


bao cao su
Nguồn: tudienlong.com

6

0   0

Áo mưa


áo bằng chất liệu không thấm nước, dùng để che mưa. Đồng nghĩa: áo tơi
Nguồn: tratu.soha.vn


Thêm ý nghĩa của áo mưa
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< áo giáp áo quần >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa