Ý nghĩa của từ áo dài là gì:
áo dài nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ áo dài. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa áo dài mình

1

3   0

Áo dài


Áo dài là trang phục truyền thống của Việt Nam, mặc cùng với quần dài, che thân từ cổ đến hoặc quá đầu gối và dành cho cả nam lẫn nữ nhưng hiện nay thư [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

2

0   0

áo dài


dt. áo dài đến quá đầu gối, có khuy cài từ cổ xuống đến dưới nách: Tôi mặc chiếc áo dài thay vai (Sơn-tùng).
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

3

0   0

Áo dài


áo truyền thống, dài đến ống chân, chia thành hai tà trước và sau, khuy cài từ cổ xuống nách và một bên hô [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

4

0   1

áo dài


Áo dài đến quá đầu gối, có khuy cài từ cổ xuống đến dưới nách. | : ''Tôi mặc chiếc '''áo dài''' thay vai (Sơn Tùng)''
Nguồn: vi.wiktionary.org

5

0   1

áo dài


dt. áo dài đến quá đầu gối, có khuy cài từ cổ xuống đến dưới nách: Tôi mặc chiếc áo dài thay vai (Sơn-tùng).
Nguồn: vdict.com


Thêm ý nghĩa của áo dài
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< án thư áo gối >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa